Mediation biedt nieuw perspectief

NIEUW PERSPECTIEF DOOR SAMEN IN GESPREK TE GAAN OVER DE ZAKEN DIE VOOR JULLIE BELANGRIJK ZIJN

Voordelen van Mediation

Mediation biedt belangrijke voordelen: bij echtscheiding helpt mediation (ex-) partners hun scheiding in goed overleg te regelen. Dat bespaart veel stress en tijd en daarmee zorgt mediation ook vaak voor het herstel van de communicatie tussen degenen die gaan scheiden.

Een crisissituatie in de relationele sfeer omvormen tot een opbouwende samenwerking: daar is de mediator voor. Onze mediator is onafhankelijk en adviseert niet één van beide partners, hij is er voor beiden.

De mediator neemt geen beslissingen, maar hij informeert de partners over de mogelijkheden en begeleidt hen bij het maken van goede, duidelijke afspraken.

Zijn er kinderen betrokken? Dan staan de belangen van het kind centraal. De mediator houdt deze belangen altijd in het oog.

financieel alles goed geregeld

Een scheiding is hoe dan ook een emotionele gebeurtenis. De kans dat de verhoudingen op scherp komen te staan is daarom groot. Mediation stelt ex-partners in staat om de toekomstige relatie in de nieuwe situatie goed te houden. Zeker als de partners ook ouders zijn, krijgen ze in de toekomst immers altijd nog met elkaar te maken.

Mediation biedt de ruimte om emotionele conflicten op te lossen en bespreekbaar te maken. Dit bevordert het proces van de verwerking van de scheiding en is dus van positieve invloed op de manier waarop je in de toekomst met je  ex-partner omgaat.

Daarnaast geeft mediation de mogelijkheid om samen een goed financieel plan te maken en dit vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Daarmee kunnen beide ex-partners weer vooruit. Nu en in de toekomst!