Jeugdcoaching ondersteunend voor jongeren en ouders

Veel jongeren voelen zich verward en onzeker wanneer hun ouders uit elkaar gaan. Ze voelen zich vaak alleen, verdrietig en geïsoleerd, vooral ook omdat het moeilijk voor hen is om deze gevoelens te delen met ouders of leeftijdsgenoten.

Ook bij echtscheiding kan jeugdcoaching een waardevolle ondersteuning zijn. Jongeren kunnen met behulp van een ervaren coach hun leven weer in balans krijgen. De coach biedt een professionele en veilige omgeving waarin jongeren hun
gevoelens en emoties kunnen uiten. Deze luistert naar de jongeren en sluit aan bij hun emoties en verwarring om deze stap voor stap te verwerken.

Een jeugdcoach helpt ook bij het ontwikkelen van vaardigheden om om te kunnen gaan met emoties. Zo wordt de verwerking van emoties die gepaard gaan met echtscheiding op gang gebracht. Vaak komen in deze periode ook problemen met
het zelfbeeld, weerbaarheid, schoolproblemen, het omgaan met angst, en het verwerken van verlies aan het licht. De jeugdcoach sluit aan bij de vraag van jongeren en kan ook ouders op een effectieve manier ondersteunen in het naast hun kinderen gaan staan. Zo kunnen zij hun kinderen helpen met het verwerken van de gevoelens en emoties die gepaard gaan met de scheiding. Door hier samen aan te werken ontstaat ruimte voor waardevolle gesprekken en een positief contact tussen ouders en kinderen én nieuw evenwicht.

Een jeugdcoach sluit aan bij de jongere en loopt mee zo lang als dit nodig is. Soms is één afspraak al voldoende voor de jongere om weer verder te kunnen. Jongeren die het prettig vinden om voor langere tijd een steuntje in de rug te hebben kunnen een aantal keren individueel met de jeugdcoach afspreken. 


 

‘Je hoeft het niet alleen te doen’