coaching bij samengesteld gezin

Stiefgezinnen of samengestelde gezinnen hebben naast de problemen waar ieder gezin tegenaan loopt, specifieke problemen en uitdagingen die horen bij deze gezinssituatie. Zo kan er sprake zijn van onverwerkte emoties, rouw, tegenstrijdige belangen en loyaliteitsconflicten. Het vraagt veel energie van alle leden in het nieuwe gezin om zaken zo goed mogelijk te laten verlopen. Om de kans van slagen te vergroten, doen stiefgezinnen steeds vaker een beroep op een stiefgezincoach.

succesvol stiefgezin vormen

Onze gecertificeerde stiefgezincoach reikt cliënten het gereedschap aan om een succesvol stiefgezin op te bouwen. Naast psycho-educatie en aandacht voor de dynamiek binnen het stiefgezin maakt oplossingsgericht handelen onderdeel uit van het coachingstraject

Stiefgezincoaching is bedoeld voor alle leden van een stiefgezin, maar ook voor anderen die met een stiefgezin te maken hebben, zoals ex-partners en grootouders. Voor kinderen en jongeren in een samengesteld gezin is het mogelijk om een eigen coachingstraject volgen.

‘Je hoeft het niet alleen te doen’