Samen met je kind en coach een team vormen

Voor veel ouders die gaan scheiden of al gescheiden zijn, is het een moeilijke opgave: ‘Hoe zorgen we ervoor dat ons kind zo goed mogelijk de scheiding doorkomt?’ Er spelen misschien nog veel emoties ten aanzien van je (ex)partner, maar ondertussen zijn en blijven jullie wél samen ouders.

Je kind ervaart eveneens veel emotie. Vaak wordt dit niet met ouders gedeeld om hen niet te belasten of uit onzekerheid. Soms laat het kind heel ander gedrag zien waarmee ouders geen raad weten. Gelukkig kunnen gescheiden ouders zelf veel doen om het voor hun kind gemakkelijker te maken.

Samen gaan voor resultaat en verbetering van de situatie

Kinderen zien hun ouders het liefst bij elkaar. Ze reageren allemaal verschillend wanneer hun ouders gaan scheiden. Gevoelens als angst, boosheid en onzekerheid komen veel voor. Allereerst hebben kinderen en jongeren tijd en ruimte nodig om samen met jou te wennen aan de nieuwe situatie. Boosheid of verdriet zijn veel voorkomende emoties. Het is belangrijk om op deze signalen te letten en hieraan aandacht te geven. Dit helpt je kinderen in de periode voor en tijdens de scheiding. Maar ook na de scheiding kan langere tijd extra aandacht voor je kind nodig zijn.

Vind je het moeilijk om je kind op een goede manier bij te staan? De Kinder- en Jeugdcoach kan voor ouder(s) en kind in deze periode een steuntje in de rug betekenen!