Coaching: een steuntje in de rug en weer verder kunnen….

Coaching is een laagdrempelige en oplossingsgerichte wijze van ondersteuning. Deze begeleidt en ondersteunt in (persoonlijke) ontwikkeling van cliënten. Uitgangspunt van de coach is altijd de intentie om cliënten en hun omgeving verder te helpen in hun ontwikkeling. Gewenste verandering inzetten. Daarbij is de insteek: ‘een aanpak die werkt’. We gaan voor kwaliteit, we zijn daarom ook aangesloten bij kwaliteitsregisters en investeren blijvend in het opdoen en uitbreiden van kennis, en werken met bewezen effectieve methoden.

Onze coach helpt je bij het bereiken van gewenste doelen, voor jou, je kind of jullie gezin. Deze stimuleert het werken en denken vanuit eigen kracht. Op de juiste momenten krijg je de juiste vragen, de coach weet ook op welke momenten er stilte mag zijn. De coach luistert, observeert, geeft feedback en maakt samen met cliënten een plan om weer verder te kunnen. 
Hierbij stimuleert de coach de eigen regie van cliënten, het maken van (nieuwe) keuzes en het versterken van de eigen kracht.