Kindercoaching bij echtscheiding:

Laagdrempelig, oplossingsgericht en effectief

Samen ervaren…

Een echtscheiding is een moeilijke en emotionele periode voor ouders en ook voor hun kinderen. Het kost ouders vaak tijd en veel energie om aan te sluiten bij de ontstane nieuwe situatie. Kinderen signaleren de emoties van ouders. Vaak hebben ze er moeite mee om te accepteren dat hun ouders uit elkaar gaan. Ze ervaren vaak gevoelens van schuld en woede. Het is voor hen moeilijk om deze rollercoaster aan emoties te uiten. Deze gevoelens tonen kinderen vaak niet. Ze willen hun ouders niet tot last te zijn. Dergelijke emoties kunnen veel impact hebben op de belevingswereld van het kind en zijn gedrag.


 


Samen verwerken…

Om kinderen te helpen bij het verwerken van de echtscheiding, biedt kindercoaching een laagdrempelige, effectieve en ondersteunende manier om met deze moeilijke periode om te kunnen gaan.

Kindercoaching is gericht op het helpen van kinderen bij het verwerken van emoties en het omgaan met de moeilijke situatie waarin ze zich bevinden.

Ouders worden altijd nauw betrokken bij het traject van hun kind zodat zij zelf hun kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Zij kunnen altijd voor advies bij de praktijk terecht.

De kindercoach van de Weerd & Berghuis is een ervaren kindercoach die in het coachingstraject met kinderen aansluit bij de twijfels, onzekerheden, emoties en gedrag van het kind. Zo kan het kind, samen met zijn ouders, vanuit een oplossingsgericht perspectief optimaal worden ondersteund.

‘Je hoeft het niet alleen te doen’