Hoe gaat een mediationtraject in z’n werk?

Mediation is maatwerk en wordt volledig afgestemd op de vraag en omstandigheden van onze cliënten.

Een mediationtraject verloopt meestal in de volgende stappen:

Stap 1: initiatief mediation

De eerste stap is dat jullie de intentie hebben om via mediation alle zaken rondom echtscheiding te regelen. Soms komt het idee voor mediation van een derde, bijvoorbeeld de bedrijfsarts of een rechter.

Stap 2: keuze mediator

Er zijn vele mediators, vaak met elk zijn of haar eigen specialisme. De Weerd & Berghuis is gespecialiseerd in echtscheidingsmediation.Wij zijn aangesloten bij ADR, het onafhankelijke, wereldwijde en ISO 9001:2015 gecertificeerde register voor professionele mediators.

Stap 3: eerste contact met mediator

Er wordt een kort kennismakingsgesprek gepland van 30 minuten. Dit eerste gesprek is verkennend en gratis.

Stap 4: mediationovereenkomst

De mediation start officieel met de ondertekening van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst beschrijft de mediator welke afspraken er gelden rondom de mediation. Zo staat er in deze overeenkomst (vaak): 

  • een beknopte omschrijving van het conflict/echtscheidingssituatie
  • de namen van betrokkenen
  • het uurtarief van de mediator
  • mediation op vrijwillige basis plaatsvindt en op elk moment beëindigd kan worden
  • een geheimhoudingsbeding op grond waarvan beide partijen tegenover derden geen mededelingen mogen doen over wat er tijdens de mediation besproken is.

Stap 5: mediationbijeenkomst

Tijdens één of enkele gesprekken zal geprobeerd worden om het conflict bespreekbaar te maken. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. De mediator zal soms vragen stellen en de situatie samenvatten.Tijdens deze gesprekken breekt er een onderhandelingsfase aan. Bij arbeidsgeschillen zal de mediator proberen om ervoor te zorgen dat jij en je werkgever constructief proberen tot een oplossing van het (arbeids)geschil te komen. Elke partij krijgt daarbij uiteraard bedenktijd en soms is het wenselijk dat beide partijen hun advocaat of juridisch adviseur in deze fase raadplegen.

Stap 6: einde mediation

Als het gelukt is om een oplossing te vinden, dan wordt deze oplossing vastgelegd in een overeenkomst: een vaststellingsovereenkomst. Daarin worden alle afspraken beschreven zoals die tijdens de mediation gemaakt zijn.

 Soms komt het voor dat mediation mislukt. De mediator zal dan aangeven dat de mediation beëindigd wordt. Maar ook een van jullie kan dit aangeven. In dat geval zal een gerechtelijke procedure meestal alsnog onvermijdelijk zijn.